PRIVACY STATEMENT

De Smederij van Steenwijk besteedt bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website alle zorg aan een zo compleet, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Onze website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De Smederij van Steenwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Alle rechten op tekst en foto's voorbehouden.

© De Smederij van Steenwijk

Over uw persoonsgegevens

Voor het maken van een reservering hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Uiteraard gaan wij daarmee uiterst zorgvuldig om. Wij bewaren uw gegevens veilig, delen ze niet met derden en vernietigen ze na uw verblijf.